ملاقات چهره به چهره عزیز نوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مردم شریف کرمانشاه

ملاقات چهره به چهره عزیز نوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مردم شریف کرمانشاه

مطابق با دوشنبه هر هفته به عنوان روز ملاقات عمومی؛  عزیز نوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در دیدار چهره به چهره با مردم شریف استان، پاسخگوی سوالات مراجعه کنندگان به این اداره کل در حوزه مهارت آموزی و فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی شد .