مهندس چاله چاله مدیر میدانی برتر کشور شد مدیریت و پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور طی پیامی این موفقیت را تبریک گفتند:

مهندس چاله چاله مدیر میدانی برتر کشور شد

مدیریت و پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور طی پیامی به مهندس چاله چاله این موفقیت را تبریک گفتند.

متن پیام به شرح ذیل می باشد.

🌺ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه🌺

جناب آقای مهندس چاله چاله 🌸

انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان 《 مدیر میدانی برتر کشوری 》را به جنابعالی و مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند منان خواهانیم.

مدیریت و پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور