نکات خرید و یا پیش خرید املاک

نکات خرید و یا پیش خرید املاک

✔از وجود خارجی شرکت بنگاه و یا شخص حقیقی و یا حقوقی فروشنده یا اگهی کننده مطمئن شوید .

✔ درباره سابقه فعالیت و نتیجه کارهای قبلی انان تحقیق کنید .

✔ از وجود موضوع معامله ( زمین – اپارتمان و… ) اطمینان حاصل کنید

✔ اسناد مالکیت را رویت و از اصالت ان اطمینان حاصل کنید .

✔ قرارداد را با مشورت افراد مطلع و اگاه تنظیم کنید .

✔ بعد از عقد قرارداد مطابق تعهدات فروشنده پیشرفت کار را کنترل کنید

✔ مشخصات کامل موضوع مورد معامله شامل موقعیت مساحت عرصه و … را به دقت درج کنید

✔ بهای مورد معامله و حداکثر تغییرات در قیمت (تعدیل یا افزایش ) ان را درج کنید

✔ زمان دقیق تحویل مورد معامله و حداکثر زمان تاخیر و تعهدات طرفین در مقابل تاخیر و زمان انتقال سند مالکیت و حتی شهر محل انتقال سند را مشخص کنید .