نیروی انتظامی پلیس افتخاری جذب می کند سرهنگ بهزاد همتی رئیس پلیس افتخاری نیروی انتظامی استان کرمانشاه:

نیروی انتظامی پلیس افتخاری جذب می کند

خبرنگار: فاطمه حسینی

رییس پلیس افتخاری استان کرمانشاه جناب سرهنگ بهزاد همتی خاطر نشان کرد جذب افراد درپلیس افتخاری بصورت زن و مرد می باشد علاقمندان به حضور در کادر پلیس افتخاری  بین سنین ۱۷ تا۶۵ سالگل و حداقل دارای مدرک دیپلم ازبین همه اقشار جامعه که واجد شرایط اعلامی می باشند ثبت نام می کند.

بخوانید: نیروی انتظامی پلیس افتخاری جذب می کند

این مقام مسول در ادامه افزود: اولویت با اعضای بسیج فعال، کانون های مساجد، خانواده های ایثار گران وجانبازان نیروهای مسلح می باشد.

سرهنگ همتی هدف از تشکیل پلیس افتخاری را از یک سو ایجاد ارتباط نزدیک تر با آحاد مردم و از سوی دیگر برای برقراری هر چه بیشتر و بهتر نظم و امنیت عمومی در جامعه اعلام کرد. در واقع با این کار هم از هزینه ها کاسته می شود و هم بهره وری در جامعه مردمی پلیس افزایش می یابد.