هشتمین همایش چادرهای آسمانی

هشتمین همایش چادرهای آسمانی

همزمان با سراسر کشور ؛ در هشتمین همایش چادرهای آسمانی از فعالان حوزه حجاب و عفاف کرمانشاه تجلیل شد.