هشدار پلیس : رانندگان مراقب دانش آموزان باشند.

هشدار پلیس : رانندگان مراقب دانش آموزان باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه ” سرهنگ محمد حیدری ” تاکید کرد : در آغاز سال تحصیلی جدید وبازگشایی مدارس و مراکز آموزشی ،افزایش سفرهای روزانه و حجم تردد در هنگام شروع و تعطیلی مدارس یکی از چالش های بزرگ ترافیکی و دغدغه والدین می باشد که نیازمند همراهی و همکاری همه مسئولین ومردم ،کاربران ترافیک خصوصا رانندگان می باشد .

سرهنگ حیدری بیان داشت: اولین و مهمترین آموزشی که بایستی توسط مربیان،معلمان و اولیاء به دانش آموزان داده شود موضوع نحوه تردد ایمن دانش آموزان در معابر و آگاه نمودن آنها از خطرات و تهدیدات حوادث ترافیکی است.

اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها در شهر کرمانشاه

وی ادامه داد : رانندگان باید توجه داشته باشند ،کودکان به علت داشتن جثه کوچک و عدم درک و تشخیص خطرات ، بازیگوشی و سایر ویژگی های کودکی یکی از آسیب پذیرترین کاربران ترافیک در سطح معابر و مدارس حاشیه راهها هستند .

این مقام انتظامی درپایان از مسئولین امر درخواست نمود ضمن ارائه آموزش های همگانی و ارتقاء فرهنگ ترافیک به دانش آموزان که رانندگان آینده هستند ،از تمامی ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات برای تردد ایمن دانش آموزان بکار گیری شود به امید اینکه شاهد حوادث ترافیکی برای فرشته های مهربان در ماه مهر نباشیم.