هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج

هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج

هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج

مرکز روانشناختی حامدی برگزار می کند: کارگاه آموزشی شماره ۲

مدرس: اورینب حامدی درمانگر خانواده و زوج/فوق لیسانس روانشناسی

تاریخ برگزاری:

۱۶ و ۱۷ آذر ماده ۱۴۰۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

تلفن ثبت نام: ۰۹۱۸۳۲۹۲۹۸۶

مکان: چهار راه جوانشیر به طرف مهدیه جنب فرش جهان مجتمع حکیم طبقه دوم واحد ۶ مرکز روانشناختی حامدی