همایش اقتصاد و خلاقیت در هنر خانه کاریکاتور حوزه هنری کرمانشاه برگزار می کند:

همایش اقتصاد و خلاقیت در هنر

مدرس: فخرالدین دوست محمد

کارتونیست و مولف کتاب خلاقیت در هنر و زندگی

زمان: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵

مکان: ابتدای خیابان خیام حوزه هنری

تلفن تماس جهت ثبت نام: ۰۹۱۸۹۹۵۱۳۰۵