هم اندیشی فرماندار کرمانشاه با مدیران سمن های کرمانشاه به مناسبت روز تشکل ها و مشارکن های اجتماعی

هم اندیشی فرماندار کرمانشاه با مدیران سمن های کرمانشاه

جلسه هم‌اندیشی محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه با مدیران سازمان‌های مردم نهاد شهرستان کرمانشاه در آستانه روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه که مدیران ادارات بهزیستی، حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه حضور داشتند، مدیران سمن‌ها به بیان نظرات خود در حوزه فعالیت‌شان پرداختند.