وزن کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه ۳۵ درصد رشد داشت ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه از رشد 35 درصدی وزن کالاهای ترانزیت خارجی و داخلی از مبداگمرکات استان کرمانشاه در چهار ماهه نخست سالجاری خبر داد.

وزن کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه ۳۵ درصد رشد داشت

علی اصغر عباس زاده، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه ارزش کالاهای ترانزیت خارجی و داخلی از مبدا گمرکات این  استان در چهار ماهه ابتدای سال جاری را ۲۷۱ میلیون و ۶۹ هزارو ۹۶ دلار به وزن ۸۰۷ هزارو ۳۰ تن عنوان کرد.

علی اصغر عباس زاده افزود: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۳۵ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۳ درصد کاهش داشته است.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه تصریح کرد  گمرک پرویزخان با ۲۴۷ میلیون و ۶۳۳ هزارو ۱۴۷ دلار به وزن ۷۶۵ هزارو ۱۰۰ تن ، از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان کرمانشاه،سهم ۹۱ درصدی ارزش و سهم ۹۵ درصدی وزن را از آن خود کرد.

وی سهم گمرک خسروی از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان را از لحاظ ارزش ۹ درصد و از حیث وزن ۵ درصد عنوان کرد و میزان آن را ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزارو ۹۴۹ دلار به وزن ۴۱ هزارو ۹۲۹ تن عنوان کرد.

علی اصغر عباس زاده، عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه را مازوت، نفتا، روغن صنعتی بیتومین و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدا این گمرکات را ضایعات کارتن عنوان کرد.