پروژه آبرسانی به شهر هرسین ۷۰ درصد پیشرفت دارد مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه:

پروژه آبرسانی به شهر هرسین ۷۰ درصد پیشرفت دارد

پروژه آبرسانی به شهر هرسین ۷۰ درصد پیشرفت دارد

این پروژه از اولویت های ویژه استاندار کرمانشاه است

دیدار استاندار کرمانشاه و نایب رییس اول مجلس با وزیر نیرو برای تسریع در پروژه های آبرسانی استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه آبرسانی به شهر هرسین خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که یکی از مصوبات سفر وزیر محترم نیرو به استان کرمانشاه بوده، درحال حاضر در چند جبهه کاری فعال است و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. در ویدئو بالا رضا داوودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه برخی جزئیات دیدار روز دوشنبه ۲۹ آبان استاندار کرمانشاه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو را تشریح کرده است.