پوستر شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران رو نمایی شد کرمانشاه آماده میزبانی جشنواره موسیقی نواحی می شود

پوستر شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران رو نمایی شد

با حضور جمعی از مسئولین، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه موسیقی استان، از پوستر شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران رو نمایی شد.

این جشنواره از ۱۷ لغایت ۱۹ تیر ماه برگزار می شود و کرمانشاه میزبان جشنواره منطقه ۴ کشوری خواهد بود.