پیگیری توافق با هلدینگ ماهان برای ایجاد باغ مدرن ۶۵۰ هکتاری در کرمانشاه

پیگیری توافق با هلدینگ ماهان برای ایجاد باغ مدرن ۶۵۰ هکتاری در کرمانشاه

پیرو توافق استانداری کرمانشاه و پیگیری هلدینگ سرمایه گذاری ماهان برای ایجاد باغ مدرن ۶۵۰ هکتاری در غرب استان، نشست بررسی واگذاری اراضی ملی برای شروع این طرح برگزار شد.

در این نشست که روز یکشنبه با حضور دکتر نوبخت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمدی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی استان و نمایندگان هلدینگ سرمایه گذاری ماهان در تهران برگزار شد، پس از بحث و بررسی راهکارهای قانونی موجود، مقرر شد که هر یک از دستگاه های مرتبط با موضوع، ضمن تسریع در امور، پیگیری های لازم را بعمل آورده و نسبت به پاسخ استعلامات و صدور مجوزهای مدنظر اقدام کنند.