کانون کارآفرینان پیوند‌ دهنده بخش مردمی اقتصاد با حاکمیت و دولت است/ صدور ۳۲ شناسه ملّی برای کانون‌های کارآفرینان برتر رسمی در سراسر کشور

کانون کارآفرینان پیوند‌ دهنده بخش مردمی اقتصاد با حاکمیت و دولت است/ صدور ۳۲ شناسه ملّی برای کانون‌های کارآفرینان برتر رسمی در سراسر کشور

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون کارآفرینان برتر رسمی را پیوند دهنده بخش مردمی اقتصاد با حاکمیت و دولت دانست و گفت: وظیفه اصلی این تشکل ترویج فرهنگ کارآفرینی در محیط واقعی کسب‌وکار کشور است.

«محمود کریمی‌بیرانوند» در اولین دوره انتخابات کمیسیون‌های تخصصی کانون ملّی کارآفرینان برتر رسمی، اظهار کرد: فلسفه تشکیل این مجموعه وجود حلقه مفقوده اتاق فکر کارآفرینی در کشور است. وی، یکی از اهداف اصلی وزارت کار را ترویج فرهنگ و گفتمان کارآفرینی در کشور عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ترویج گفتمان اقتصاد مردمی به‌ویژه کارآفرینان تأکید کردند. کریمی‌بیرانوند، محور اصلی کارآفرینی را تبدیل‌ ایده به ثروت دانست و گفت: تدوین بسته‌های راهکار‌های اقتصادی به حاکمیت در دستور کار این مجموعه قرار گیرد. وی در پایان بر گسترش کمی و کیفی کانون ملّی کارآفرینان برتر رسمی، تأکید و اضافه کرد: کارآفرینی بر مبنای جوشش درونی و ذهن‌محوری رشد می‌کند.