جذب کمتر از یک پنجم اعتبار تصویبی سفر آقای رئیسی به استان

جذب کمتر از یک پنجم اعتبار تصویبی سفر آقای رئیسی به استان

بر اساس گزارش خبرنگار لوتوس پرس به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب شده در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفند همان سال تنها ۸۹ میلیارد آن تخصیص یافته است و اکنون با پیگیری های به عمل آمده این رقم به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

لازم به توضیح است که پس از گذشت قریب به یک سال از سفر رئیس جمهور کمتر از یک پنجم این اعتبار جذب شده است. باید خاطر نشان کرد که متاسفانه مسئولین استان در ادوار مختلف در جذب اعتبار استان ناتوان بوده اند پس از گذشت ۱۲ سال از سفر مقام معظم رهبری به استان و تغییر ۲ دولت و استقرار سومین دولت، هنوز موفق به حذب اعتبار تصویبی سفر مقام رهبری به استان نشده اند.!!!!