کنترل هوشمند معاینه فنی خودروها

کنترل هوشمند معاینه فنی خودروها

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه ” سرهنگ محمد حیدری ” اظهار داشت : با توجه به اهمیت نقص فنی وسایل نقلیه در بروز حوادث و سوانح ترافیکی و تاکید قوانین و مقررات جاری بر داشتن معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه ،در این راستا پلیس نیز موظف به کنترل برگ معاینه فنی وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی و اعمال قانون آنها می باشد .

وی ادامه داد : با همکاری دستگاههای مربوطه سیستم کنترل هوشمند معاینه فنی از طریق دوربین های کنترل هوشمند و اتصال با سامانه “سیمفا “در صورت نداشتن برگ معاینه فنی معتبر اعمال قانون بصورت هوشمند انجام می گیرد .

رئیس پلیس راهور استان تاکید کرد : خودروهای نو تا ۴ سال از تاریخ تولید نیاز به اخذ برگ معاینه فنی ندارند،اما سایر وسایل نقلیه فاقد برگ معاینه فنی هر چه سریعتر با مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نمایند .