گزارش تصویری/ نشست علمی و کاربردی مدیران کل استانها و اولین رویداد ملی روسای ادارات بهزیستی

گزارش تصویری/ نشست علمی و کاربردی مدیران کل استانها و اولین رویداد ملی روسای ادارات بهزیستی

مصطفی بابایی مشاور امور فرابخشی و ارتباطات سازمان بهزیستی کشور با موضوع نظام رسانه ای مبتنی بر شبکه سازی در سازمان بهزیستی سخنانی کرد و درادامه سخنرانی ها امیر حسین عرب زاده مشاور امور مجلس و استانهای سازمان بهزیستی کشور  در خصوص چگونگی پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت.

مهناز کاشی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی سازمان بهزیستی کشور نیز در این برنامه در خصوص بازدیدهای موثر و دستور العمل های سازمان بهزیستی سخنان خود را بیان کرد و در پایان علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور و دبیر این همایش علمی کاربردی به بیان مطالب خود پرداخت.

در این برنامه همچنین در نشست هایی با موضوعات اورژانس اجتماعی، سلامت اجتماعی، فناوری نوین، نوآوری اجتماعی، تحول و بهره وری، مردمی سازی و ظرفیت سازی اجتماعی با حضور معاونین و مدیران حوزه های تخصصی سازمان و مدیران و روسای شهرستانها برگزار شد.

همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان این روز با روسای بهزیستی شهرستانها در خصوص مسائل موجود گفت و گو کرد.