۱۰۰ درصد سهام عرضه شده بیواتانول کرمانشاه فروش رفت

۱۰۰ درصد سهام عرضه شده بیواتانول کرمانشاه فروش رفت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از فروش ۱۰۰ درصدی سهام عرضه شده پروژه بیواتانول(شرکت گسترش سوخت سبز) استان کرمانشاه در بورس خبر داد.

دکتر عبدالوحید محمدی گفت: با استقبال خوب مردم از خرید حق تقدم سهام شرکت گسترش سوخت سبز استان کرمانشاه، ۱۰۰ درصد سهام پروژه عرضه شده بیواتانول معادل ۲ هزار میلیارد تومان در بورس به فروش رفت.

وی افزود: عرضه سهام شرکت سوخت سبز استان در بورس از روز گذشته آغاز شد و فروش ۶۰ درصدی سهام بیواتانول را در همان ساعت اولیه شاهد بودیم.

محمدی با اشاره به آثار مثبت تامین مالی و سرمایه برای تکمیل و بهره برداری صنایع و شرکت‌های استان تصریح کرد: امروز با استقبال خوب مردم، سهام شرکت سوخت سبز یا بیواتانول در بورس به فروش رفت و این خبر خوبی برای مردم و سرمایه‌داران استان است و موجب رشد تولید و اشتغال استان است.