۹۲ درصد از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد

۹۲ درصد از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ؛ با پرداخت بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران توسط دولت خدمتگزار ، مجموع پرداختی به کشاورزان در استان کرمانشاه به بیش ۱۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید . به گفته علی ملکشاهی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه این رقم معادل ۹۲ درصد مطالبات کشاورزان گرانقدر می باشد و طبق وعده دولت مابقی مطالبات نیز طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد . شایان ذکر است استان کرمانشاه امسال با خرید تضمینی بیش از ۸۰۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با یک پله صعود در جایگاه چهارم کشوری قرار گرفت .