کمک به مردم مظلوم غزه

کمک به مردم مظلوم غزه

جمعیت هلال احمر ایران شماره کارت و کد دستوری زیر رو جهت کمک به مردم مردم مظلوم غزه و فلسطین اختصاص داده.

شرایط مردم غزه واقعا وحشتناکه. هرکس باید در حد توانش کمک کنه.

🔹کد دستوری: #۵*۱۱۲*

🔹شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ به نام جمعیت هلال احمر