اطلاعیه قطعی برق دربخش هایی از شهر کرمانشاه در روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه ۱۴۰۲

به اطلاع شهروندان گرامی میرساند بعلت اصلاح و بهینه سازی و شاخه زنی درختان، برق _ شهرک ظفر از ایستگاه یک تا ایستگاه پنجم _بلوار مصطفی امامی از چهارراه ارشاد غربی تا چهارراه پارک معلم از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح _از چهارراه گلستان تا چهارراه سنگر _ خیابان گلسرخ از ساعت ۱۰/۳۰تا۱۲/۳۰ -خیابان آزادگان مسکن از ساعت ۱۱ تا ۱۳ -شهیاد خیابان شهیدان امینی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ قطع میباشد.