پیام تبریک

پیام تبریک

جناب آقای منتظریانی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی از سوی سمن های استان به عنوان « نماینده سمن ها در شورای توسعه و حمایت استان » که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش رونق هر چه بهتر فعالیت سمن های استان خواهد شد.

 

از طرف

شورای سیاستگذاری و اعضای هیات تحریریه

پایگاه خبری تحلیلی لوتوس پرس