از ۱۱ دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی تقدیر خواهد شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه:

از ۱۱ دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی تقدیر خواهد شد

دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه از برگزاری هجدهمین جشنواره شهید رجایی و تقدیر از ۱۱ دستگاه برتر استان کرمانشاه در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه : دکتر نوروزی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به استناد مواد ۸۱ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری و براساس بخشنامه سازمان اداری واستخدامی کشور، معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه، جشنواره استانی شهید رجایی را برگزار می کند.

۱۸ هزار و ۱۶۰ نفر در ۹ شهرستان استان با هم رقابت کردند+ تصاویر

 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت: باکمک سازمان های همکار ازجمله ستاد اقامه نماز، اقتصاد و دارایی ، محیط زیست و بهزیستی، توسط کارشناسان این حوزه حدود ۵۵ دستگاه اجرایی در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر نوروزی افزود: بر این اساس این ارزیابی از ۱۱ دستگاه برتر استانی در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در هجدهمین جشنواره استانی شهید رجایی تقدیر خواهد شد.

شایان ذکر است هجدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه امروزچهارشنبه ۲۹شهریور ماه در سالن اجتماعات ساختمان شمار۲ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه با حضور استاندار واعضای شورای اداری استان برگزار خواهد شد.