دستگاه های برتر استان در جشنواره شهید رجایی+ تصاویر

دستگاه های برتر استان در جشنواره شهید رجایی+ تصاویر

هجدهمین جشنواره شهید رجایی و آیین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر استان با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، معاونان استاندار و اعضای شورای اداری در ساختمان شماره دو سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه برگزار و از ۱۱دستگاه برتر اجرایی تجلیل شد.

ادارت کل بهزیستی، جهاد کشاورزی، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، گمرکات، صمت، استاندارد، نوسازی مدارس، امور اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دستگاه های اجرایی برتر استان در سال ۱۴۰۱ جشنواره شهید رجایی بودند که با بررسی ۴۲ معیار عمومی و تخصصی از بین ۵۵ دستگاه اجرایی انتخاب و تجلیل شدند.