جلسه رؤسای مراکز و ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برگزار شد+گزارش تصویری

جلسه رؤسای مراکز و ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برگزار شد+گزارش تصویری

چهارمین جلسه رؤسای ستادی و مراکز به ریاست عزیز نوری مدیرکل و با حضور معاونین و رؤسای ستادی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برگزار شد .

بر اساس این گزارش، از مهمترین محورهای اصلی این جلسه می توان به ارائه گزارش عملکرد رؤسای مراکز و ستادی در حوزه های مختلف آموزشی و اداری، ارائه گزارش از آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه نفت و گاز و همچنین وضعیت تعهدات و عملکرد آموزشی اشاره کرد .