Saturday, 20 July , 2024
امروز : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

حجاب آینه بی غبار خوبی هاست

با نگاهي به بسياري آثار تاريخي و عکس نگاشته ها در مي يابيم تصاويري که از زنان در آثار باستاني نقش بسته همگي داراي پوشش بوده اند. همين موضوع نشان مي دهد توجه به بحث عفاف و حجاب از زمان هاي قديم نيز امري مرسوم و حتي واحب بوده است و نجيب زادگان و زنان اصيل حجاب را به عنوان نمادي از برتري و فضيلت با خود همراه داشته اند.

03 اردیبهشت 1403

نقش مهم کانون پرورش فکری در مناسبت‌های فرهنگی
استاندار کرمانشاه تاکید کرد؛