Tuesday, 28 May , 2024
افزونه جلالی را نصب کنید.
برچسب : بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

کنفرانس یک روزه کنترل عفونت های بیمارستانی

کنفرانس یک روزه * کنترل عفونت های بیمارستانی در بخش های NICU * امروز توسط مدیریت پرستاری با همکاری اساتید محترم آقای دکتر حبیبی، آقای دکتروکیلی و آقای دکتر صفایی در سالن مرکز آموزشی درمانی دکتر محمدکرمانشاهی با حضور پرسنل بخش های NICU استان امروز برگزار گردید. رعایت احتیاطات استاندارد با اولویت و تاکیدبربهداشت دست […]

14 شهریور 1402