Saturday, 13 July , 2024
امروز : شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : حقوق شهروندی

مشارکت اجتماعی آگاهانه یا مشارکت کور و احساسی؟

محمدرضا منتظریانی این روزها خیلی در مورد مشارکت اجتماعی میشنویم . مشارکت اجتماعی آگاهانه ملزوماتی دارد که عمده ترین آن توجه به حقوق شهروندان است . حقوق شهروندی یکی از مولفه های اصلی زیست اجتماعی است . بدون شناخت این حقوق افراد جامعه به سادگی تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و فریب خواهند خورد. اگر […]

11 بهمن 1402