Monday, 15 April , 2024
افزونه جلالی را نصب کنید.
برچسب : رشیدی نماینده کرمانشاه

حال و روز کرمانشاه از زبان آقای رشیدی در هنگامه انتخابات دور گذشته مجلس.

آقای رشیدی امروز حال و روز مردم کرمانشاه چطور است؟ در وضعیت بیکاری، ضد و بند اداری و …. راستی از قعر جدل توسعه چند پله بالاتر آمدیم؟ امروز حال کرمانشاه چطور است دکتر جان؟! یادتان می آید که نمایندگان دوره قبل از خودتان را دروغگو خطاب کردید؟! دروغ گناه کبیره است  

02 دی 1402