Saturday, 20 July , 2024
امروز : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : زریباف

برجسته ترین نیروی نفوذی دراطلاعات سپاه چگونه دستگیر و سپس فرار کرد؟

همیشه نفوذ در لباس طرفداری از نظام اتفاق افتاده است عباس زریباف نمونه بسیار برجسته این موضوع است. پیشنهاد می گردد با تماشای این ویدیو از روش های نفوذ در کشور آگاه شوید. عباس زریباف برجسته ترین نیروی نفوذی در اطلاعات سپاه چگونه دستگیر و سپس فرار کرد؟

15 آبان 1402