Saturday, 20 July , 2024
امروز : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : عمویادگار

سامانه ی « فیک و فاک»

عمو یادگار خوابی یا بیدار به قلم: حشمت الله سلطانی جل الخالق! هر چیزی را شنیده بودم؛ الا این سامانه ی «سوت زنی» ، حالا یعنی چه؟ یعنی این که آدم خوب و غیر دزدی بیاید؛ زاغ سیاه دزدی را چوب بزند، سر بزنگاه او را شناسایی کند، مفتش بازی درآورد، شب و روزش را […]

29 فروردین 1403

وزنه ی بی وزن

به قلم: حشمت الله سلطانی عمو یادگار خوابی یا بیدار عمو یادگار از طریق مشاور سیاسی خود اطلاع داد که سخنانش را در مصراته لیبی تحریف کرده اند. در بیانیه عمویادگار چنین آمده است:  به نام آن کسی که همیشه بیدار است و هیچ وقت خواب به چشمانش نمی آید و اما بعد آنان که […]

18 اسفند 1402

نماینده می خواهی؛نماینده ی کرمانشاهی!

به قلم: حشمت اله سلطانی این عمو یادگار خدایی آدم همه چیز فهمی است؛ اگرچه گاهی خودش را به گیج بازی می زند؛ من چطور این امر مهم را فهیده ام ؟! آها … ببیند، شب گذشته دعوت بودم خانه ی یکی از دوست های قدیمی ام. بنده خدا به بیماری توهم خدمت مبتلا شده […]

17 بهمن 1402