Thursday, 20 June , 2024
افزونه جلالی را نصب کنید.
برچسب : لباس کردی

” شلوار کردی (شوال جافی) برای ما شرف دارد “

مطلبی را در یکی رسانه های مجازی استان دیدم . مطلب در نقد دکتر صحرایی استاندار محترم کرمانشاه بود .البته این را بیشتر از نقد ، تخریب و توهین دیدم . فارغ از اینکه اینچنین هجمه هایی را انداختن سنگ جلوی پای توسعه استان میدانم و معتقدم نقد باید منصفانه و منطقی باشد نه اینکه […]

18 آذر 1402