Thursday, 20 June , 2024
افزونه جلالی را نصب کنید.
برچسب : گرمانشاه

به بهانه پیگیری استاندار کرمانشاه در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه بصورت فردی یا جمعی  اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. این آسیب ها غالبا باعث نگرانی، نا امنی روانی، معضلات اجتماعی و بسیاری از مشکلات خواهد […]

05 اردیبهشت 1402